Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 5. veljače 2018. - Strasbourg

19. Manipuliranje znanstvenim istraživanjima od strane multinacionalnih kompanija s obzirom na ispitivanja emisija ispušnih plinova koje je njemačka autoindustrija provodila na majmunima i ljudima (rasprava)
CRE

Izjava Komisije: Manipuliranje znanstvenim istraživanjima od strane multinacionalnih kompanija s obzirom na ispitivanja emisija ispušnih plinova koje je njemačka autoindustrija provodila na majmunima i ljudima (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hans-Olaf Henkel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Stefan Eck, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes i Ismail Ertug.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly i João Ferreira.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Rasprava je zaključena.

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti