Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. február 5., Hétfő - Strasbourg

19. A tudományos kutatás multinacionális vállalatok által történő manipulálása a majmok és az emberek körében a német gépjárműipar által végzett kibocsátási vizsgálatok nyomán (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: A tudományos kutatás multinacionális vállalatok által történő manipulálása a majmok és az emberek körében a német gépjárműipar által végzett kibocsátási vizsgálatok nyomán (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Mireille D'Ornano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes és Ismail Ertug.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly és João Ferreira.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2018. május 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat