Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. vasario 5 d. - Strasbūras

19. Tarptautinių įmonių grupių vykdomas manipuliavimas moksliniais tyrimais atskleidus informaciją apie Vokietijos automobilių pramonės atliekamus išmetamųjų teršalų poveikio tyrimus su bezdžionėmis ir žmonėmis (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Tarptautinių įmonių grupių vykdomas manipuliavimas moksliniais tyrimais atskleidus informaciją apie Vokietijos automobilių pramonės atliekamus išmetamųjų teršalų poveikio tyrimus su bezdžionėmis ir žmonėmis (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Peter Liese PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu ir Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Mireille D'Ornano EFDD frakcijos vardu, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Liese), Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes ir Ismail Ertug.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly ir João Ferreira.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 24 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika