Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 5. februāris - Strasbūra

19. Starptautisku uzņēmumu manipulācijas ar zinātnisko izpēti pēc Vācijas mašīnbūves nozares veiktajiem emisiju testiem uz pērtiķiem un cilvēkiem (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Starptautisku uzņēmumu manipulācijas ar zinātnisko izpēti pēc Vācijas mašīnbūves nozares veiktajiem emisiju testiem uz pērtiķiem un cilvēkiem (2018/2565(RSP)).

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā un Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Mireille D'Ornano EFDD grupas vārdā, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes un Ismail Ertug.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly un João Ferreira.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika