Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 5 lutego 2018 r. - Strasburg

19. Manipulowanie badaniami naukowymi przez korporacje wielonarodowe w następstwie badań emisji przeprowadzonych na małpach i ludziach przez niemiecki przemysł motoryzacyjny (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Manipulowanie badaniami naukowymi przez korporacje wielonarodowe w następstwie badań emisji przeprowadzonych na małpach i ludziach przez niemiecki przemysł motoryzacyjny (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL i Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mireille D'Ornano w imieniu grupy EFDD, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Liesego, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes i Ismail Ertug.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly i João Ferreira.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności