Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 5. februára 2018 - Štrasburg

19. Manipulácia vedeckého výskumu nadnárodnými spoločnosťami v súvislosti s testovaním vplyvu emisií na opice a na ľudí zo strany nemeckého automobilového priemyslu (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Manipulácia vedeckého výskumu nadnárodnými spoločnosťami v súvislosti s testovaním vplyvu emisií na opice a na ľudí zo strany nemeckého automobilového priemyslu (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL a Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mireille D'Ornano v mene skupiny EFDD, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes a Ismail Ertug.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly a João Ferreira.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 22. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia