Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0152(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0172/2017

Indgivne tekster :

A8-0172/2017

Forhandlinger :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Afstemninger :

PV 06/02/2018 - 5.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0023

Protokol
Mandag den 5. februar 2018 - Strasbourg

20. Geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein forelagde betænkningen.

Indlæg af Andrus Ansip (næstformand for Kommissionen).

Talere: Eva Kaili (ordfører for udtalelse fra ITRE), Bogdan Brunon Wenta (ordfører for udtalelse fra CULT), Antanas Guoga for PPE-Gruppen, Virginie Rozière for S&D-Gruppen, Anneleen Van Bossuyt for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Lambert van Nistelrooij, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janusz Korwin-Mikke, og Josef Weidenholzer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman og Julie Ward.

Talere: Andrus Ansip og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 6.2.2018.

Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik