Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0152(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0172/2017

Predkladané texty :

A8-0172/2017

Rozpravy :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 06/02/2018 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0023

Zápisnica
Pondelok, 5. februára 2018 - Štrasburg

20. Geografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein uviedla správu.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eva Kaili (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Bogdan Brunon Wenta (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Antanas Guoga v mene skupiny PPE, Virginie Rozière v mene skupiny S&D, Anneleen Van Bossuyt v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Lambert van Nistelrooij, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, a Josef Weidenholzer.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman a Julie Ward.

Vystúpili títo poslanci: Andrus Ansip a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 6.2.2018.

Posledná úprava: 22. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia