Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0152(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0172/2017

Ingivna texter :

A8-0172/2017

Debatter :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Omröstningar :

PV 06/02/2018 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0023

Protokoll
Måndagen den 5 februari 2018 - Strasbourg

20. Geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Eva Kaili (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Bogdan Brunon Wenta (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Antanas Guoga för PPE-gruppen, Virginie Rozière för S&D-gruppen, Anneleen Van Bossuyt för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Lambert van Nistelrooij, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman och Julie Ward.

Talare: Andrus Ansip och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 6.2.2018.

Senaste uppdatering: 22 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy