Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0148(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0003/2017

Внесени текстове :

A8-0003/2017

Разисквания :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Гласувания :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Обяснение на вота
PV 06/02/2018 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Протокол
Понеделник, 5 февруари 2018 г. - Страсбург

22. Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling представи доклада.

Изказа се Fredrick Federley (докладчик по становището на комисията ITRE).

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Florent Marcellesi (докладчик по становището на комисията DEVE), Ivo Belet, от името на групата PPE, Jytte Guteland, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (председателят обърна внимание на Janusz Korwin-Mikke, че неговите думи са неуместни), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini и Andrzej Grzyb.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner и João Ferreira.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Julie Girling.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 6.2.2018 г.

Последно осъвременяване: 22 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност