Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0148(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0003/2017

Indgivne tekster :

A8-0003/2017

Forhandlinger :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Afstemninger :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Stemmeforklaringer
PV 06/02/2018 - 5.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Protokol
Mandag den 5. februar 2018 - Strasbourg

22. Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF for yderligere at fremme omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling forelagde betænkningen.

Indlæg af Fredrick Federley (ordfører for udtalelse fra ITRE).

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Florent Marcellesi (ordfører for udtalelse fra DEVE), Ivo Belet for PPE-Gruppen, Jytte Guteland for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (formanden påpegede over for Janusz Korwin-Mikke, at hans ytringer var upassende), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini og Andrzej Grzyb.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner og João Ferreira.

Talere: Miguel Arias Cañete og Julie Girling.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 6.2.2018.

Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik