Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0148(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0003/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0003/2017

Keskustelut :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Äänestykset :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Äänestysselitykset
PV 06/02/2018 - 5.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Pöytäkirja
Maanantai 5. helmikuuta 2018 - Strasbourg

22. Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling esitteli mietinnön.

Fredrick Federley (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Florent Marcellesi (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta, Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (puhemies huomautti Janusz Korwin-Mikkelle, että hänen kommenttinsa olivat sopimattomia), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini ja Andrzej Grzyb.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Julie Girling.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2018, kohta 5.5.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö