Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0148(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0003/2017

Teksty złożone :

A8-0003/2017

Debaty :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Głosowanie :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 06/02/2018 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Protokół
Poniedziałek, 5 lutego 2018 r. - Strasburg

22. Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Fredrick Federley (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE).

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Florent Marcellesi (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Ivo Belet w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (Przewodnicząca zwróciła uwagę Januszowi Korwin-Mikkemu, że jego wypowiedź była niestosowna), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini i Andrzej Grzyb.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner i João Ferreira.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Julie Girling.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 6.2.2018.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności