Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0148(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0003/2017

Ingivna texter :

A8-0003/2017

Debatter :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Omröstningar :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Röstförklaringar
PV 06/02/2018 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Protokoll
Måndagen den 5 februari 2018 - Strasbourg

22. Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Fredrick Federley (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Florent Marcellesi (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Ivo Belet för PPE-gruppen, Jytte Guteland för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (Talmannen framhöll för Janusz Korwin-Mikke att hans uttalande var olämpligt), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini och Andrzej Grzyb.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner och João Ferreira.

Talare: Miguel Arias Cañete och Julie Girling.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 6.2.2018.

Senaste uppdatering: 22 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy