Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2084(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0005/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0005/2018

Συζήτηση :

PV 05/02/2018 - 23
CRE 05/02/2018 - 23

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2018 - 5.7
CRE 06/02/2018 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0026

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

23. Επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας [2017/2084(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Ο Jerzy Buzek παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Carlos Moedas (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Stefan Eck (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Isabella De Monte (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Monika Smolková (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter Kouroumbashev, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, José Blanco López, Jonathan Bullock και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνουν οι Carlos Moedas και Jerzy Buzek.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου