Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/3020(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0074/2018

Внесени текстове :

B8-0074/2018

Разисквания :

PV 05/02/2018 - 24
CRE 05/02/2018 - 24

Гласувания :

PV 07/02/2018 - 7.6
CRE 07/02/2018 - 7.6

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 5 февруари 2018 г. - Страсбург

24. Възражение срещу делегиран акт: Добавяне на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в списъка на високорисковите трети държави (разискване)
CRE

Предложение за резолюция, внесено от Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli и Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността: относно делегиран регламент на Комисията от 13 декември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (автор) представи предложението за резолюция.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Pervenche Berès и Ana Gomes.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 7.2.2018 г.

Последно осъвременяване: 22 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност