Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/3020(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0074/2018

Indgivne tekster :

B8-0074/2018

Forhandlinger :

PV 05/02/2018 - 24
CRE 05/02/2018 - 24

Afstemninger :

PV 07/02/2018 - 7.6
CRE 07/02/2018 - 7.6

Vedtagne tekster :


Protokol
Mandag den 5. februar 2018 - Strasbourg

24. Indsigelse mod en delegeret retsakt: Tilføjelse af Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien til listen over højrisikotredjelande (forhandling)
CRE

Forslag til beslutning, indgivet af Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli og Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3, om Kommissionens delegerede forordning af 13. december 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien tilføjes til skemaet i bilagets punkt I (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (stiller) forelagde beslutningsforslaget.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Pervenche Berès og Ana Gomes.

Indlæg af Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 7.2.2018.

Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik