Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/3020(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0074/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0074/2018

Keskustelut :

PV 05/02/2018 - 24
CRE 05/02/2018 - 24

Äänestykset :

PV 07/02/2018 - 7.6
CRE 07/02/2018 - 7.6

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 5. helmikuuta 2018 - Strasbourg

24. Delegoidun säädöksen vastustaminen: Sri Lankan, Trinidad ja Tobagon sekä Tunisian lisääminen suuririskisten kolmansien maiden luetteloon (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitys komission 13. joulukuuta 2017 antamasta delegoidusta asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta lisäämällä Sri Lanka, Trinidad ja Tobago sekä Tunisia liitteessä olevan I kohdan taulukkoon, jonka Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli ja Lola Sánchez Caldentey ovat jättäneet käsiteltäväksi GUE/NGL-ryhmän puolesta työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (laatija) esitteli päätöslauselmaesityksen.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès ja Ana Gomes.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.2.2018, kohta 7.6.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö