Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/3020(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0074/2018

Ingediende teksten :

B8-0074/2018

Debatten :

PV 05/02/2018 - 24
CRE 05/02/2018 - 24

Stemmingen :

PV 07/02/2018 - 7.6
CRE 07/02/2018 - 7.6

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 5 februari 2018 - Straatsburg

24. Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: Toevoeging van Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië aan delijst van derde landen met een hoog risico (debat)
CRE

Ontwerpresolutie, ingediend door Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli en Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement: over de gedelegeerde verordening van 13 december 2017 van de Commissie houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot de toevoeging van Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië aan de in punt I van de bijlage opgenomen tabel (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (auteur) licht de ontwerpresolutie toe.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès en Ana Gomes.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 7.2.2018.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid