Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/3020(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0074/2018

Predkladané texty :

B8-0074/2018

Rozpravy :

PV 05/02/2018 - 24
CRE 05/02/2018 - 24

Hlasovanie :

PV 07/02/2018 - 7.6
CRE 07/02/2018 - 7.6

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 5. februára 2018 - Štrasburg

24. Námietka voči delegovanému aktu: Pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do zoznamu vysokorizikových tretích krajín (rozprava)
Doslovný zápis

Návrh uznesenia, ktorý predložili Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli a Lola Sánchez Caldentey, v mene skupiny GUE/NGL, v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku: o delegovanom nariadení Komisie z 13. decembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabuľky v bode I prílohy (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (autorka) predložila návrh uznesenia.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Pervenche Berès a Ana Gomes.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 7.2.2018.

Posledná úprava: 22. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia