Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/3020(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0074/2018

Ingivna texter :

B8-0074/2018

Debatter :

PV 05/02/2018 - 24
CRE 05/02/2018 - 24

Omröstningar :

PV 07/02/2018 - 7.6
CRE 07/02/2018 - 7.6

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 5 februari 2018 - Strasbourg

24. Invändning mot en delegerad akt: Tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien på förteckningen över högrisktredjeländer (debatt)
CRE

Resolutionsförslag, ingivet av Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli och Lola Sánchez Caldentey, för GUE/NGL-gruppen, i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen: Kommissionens delegerade förordning av den 13 december 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien till tabellen i punkt I i bilagan (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (föredragande) redogjorde för resolutionsförslaget.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Pervenche Berès och Ana Gomes.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 7.2.2018.

Senaste uppdatering: 22 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy