Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 5 февруари 2018 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.In memoriam
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Съобщение на председателството
 6.Състав на Парламента
 7.Проверка на пълномощията
 8.Искане за защита на имунитет
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 12.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността)
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 15.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 16.Внесени документи
 17.Ред на работа
 18.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г. (разискване)
 19.Манипулиране на научни изследвания от страна на многонационални предприятия в контекста на изпитванията с емисии, извършени от германската автомобилна промишленост върху маймуни и хора (разискване)
 20.Блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите ***I (разискване)
 21.Решение, прието във връзка с пакета за справедливо данъчно облагане (II и III) (разискване)
 22.Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции ***I (разискване)
 23.Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия (разискване)
 24.Възражение срещу делегиран акт: Добавяне на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в списъка на високорисковите трети държави (разискване)
 25.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (164 kb)
22/05/2018 15:06
  Списък на присъствалите (59 kb)
20/02/2019 08:58
 
Протокол (80 kb)
22/05/2018 15:06
  Списък на присъствалите (11 kb)
20/02/2019 08:58
 
Протокол (258 kb)
22/05/2018 15:06
  Списък на присъствалите (70 kb)
20/02/2019 08:58
Последно осъвременяване: 22 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност