Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 5. februar 2018 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Mindeord
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Meddelelse fra formanden
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Valgs prøvelse
 8.Anmodning om beskyttelse af immunitet
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c)
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 12.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d)
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)
 15.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 16.Modtagne dokumenter
 17.Arbejdsplan
 18.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2016 (forhandling)
 19.Multinationale selskabers manipulation med videnskabelig forskning i forbindelse med den tyske bilindustris emissionstest på aber og mennesker (forhandling)
 20.Geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked ***I (forhandling)
 21.Afgørelse truffet om fair beskatningspakke II og III (forhandling)
 22.Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer ***I (forhandling)
 23.Hurtigere innovation inden for ren energi (forhandling)
 24.Indsigelse mod en delegeret retsakt: Tilføjelse af Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien til listen over højrisikotredjelande (forhandling)
 25.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (142 kb)
22/05/2018 15:06
  Deltagerliste (59 kb)
20/02/2019 08:58
 
Protokol (76 kb)
22/05/2018 15:06
  Deltagerliste (11 kb)
20/02/2019 08:58
 
Protokol (240 kb)
22/05/2018 15:06
  Deltagerliste (62 kb)
20/02/2019 08:58
Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik