Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Νεκρολογία
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 11.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 105 παράγραφος 6 και άρθρο 106 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού)
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 15.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 16.Κατάθεση εγγράφων
 17.Διάταξη των εργασιών
 18.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016 (συζήτηση)
 19.Χειραγώγηση επιστημονικής έρευνας από πολυεθνικές εταιρείες στον απόηχο των δοκιμών εκπομπών σε πιθήκους και ανθρώπους από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία (συζήτηση)
 20.Γεωγραφικός αποκλεισμός και άλλες μορφές διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών ***I (συζήτηση)
 21.Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δέσμη για τη δίκαιη φορολόγηση ΙΙ και III (συζήτηση)
 22.Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ***I (συζήτηση)
 23.Επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας (συζήτηση)
 24.Αντίρρηση σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη: Προσθήκη της Σρι Λάνκα, του Τρινιδάδ και Τομπάγκο και της Τυνησίας στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου (συζήτηση)
 25.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (165 kb)
22/05/2018 15:06
  Κατάσταση παρόντων (59 kb)
20/02/2019 09:00
 
Συνοπτικά πρακτικά (84 kb)
22/05/2018 15:06
  Κατάσταση παρόντων (11 kb)
20/02/2019 09:00
 
Συνοπτικά πρακτικά (255 kb)
22/05/2018 15:06
  Κατάσταση παρόντων (70 kb)
20/02/2019 09:00
Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου