Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 5. veebruar 2018 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.In memoriam
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Presidentuuri teadaanne
 6.Parlamendi koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.Puutumatuse kaitsmise taotlus
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c)
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 12.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d)
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 15.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 16.Esitatud dokumendid
 17.Tööplaan
 18.Euroopa Keskpanga 2016. aasta aruanne (arutelu)
 19.Teadusuuringutega manipuleerimine hargmaiste ettevõtjate poolt pärast seda, kui Saksamaa autotööstus tegi heitkoguste katseid ahvide ja inimeste peal (arutelu)
 20.Asukohapõhine tõkestus ja muul viisil diskrimineerimine kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ***I (arutelu)
 21.Õiglase maksustamise paketi II ja III kohta tehtud otsus (arutelu)
 22.Heitkoguste kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud ***I (arutelu)
 23.Puhta energia alase innovatsiooni kiirendamine (arutelu)
 24.Vastuväide delegeeritud õigusaktile: Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamine suure riskiga kolmandate riikide nimekirja (arutelu)
 25.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (140 kb)
22/05/2018 15:06
  Kohalolijate nimekiri (59 kb)
20/02/2019 09:00
 
Protokoll (76 kb)
22/05/2018 15:06
  Kohalolijate nimekiri (11 kb)
20/02/2019 09:00
 
Protokoll (234 kb)
22/05/2018 15:06
  Kohalolijate nimekiri (63 kb)
20/02/2019 09:00
Viimane päevakajastamine: 22. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika