Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 5. helmikuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Muistosanat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Valtakirjojen tarkastus
 8.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta ja 106 artiklan 4 kohdan d alakohta)
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 15.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 16.Vastaanotetut asiakirjat
 17.Käsittelyjärjestys
 18.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 (keskustelu)
 19.Monikansallisten yritysten harjoittama tieteellisen tutkimuksen manipulointi ja Saksan autoteollisuuden apinoilla ja ihmisillä tekemät päästötestit (keskustelu)
 20.Maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen ***I (keskustelu)
 21.Päätös oikeudenmukaista verotusta koskevista toisesta ja kolmannesta paketista (keskustelu)
 22.Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ***I (keskustelu)
 23.Puhtaan energian innovoinnin nopeuttaminen (keskustelu)
 24.Delegoidun säädöksen vastustaminen: Sri Lankan, Trinidad ja Tobagon sekä Tunisian lisääminen suuririskisten kolmansien maiden luetteloon (keskustelu)
 25.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (144 kb)
22/05/2018 15:06
  Läsnäololista (59 kb)
20/02/2019 09:00
 
Pöytäkirja (76 kb)
22/05/2018 15:06
  Läsnäololista (11 kb)
20/02/2019 09:00
 
Pöytäkirja (238 kb)
22/05/2018 15:06
  Läsnäololista (62 kb)
20/02/2019 09:00
Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö