Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 5 februari 2018 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.In memoriam
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Mededeling van de Voorzitter
 6.Samenstelling Parlement
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 12.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement)
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 15.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 16.Ingekomen stukken
 17.Regeling van de werkzaamheden
 18.Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank (debat)
 19.Manipulatie van wetenschappelijk onderzoek door multinationals in de nasleep van de emissietests op apen en mensen door de Duitse auto-industrie (debat)
 20.Geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging ***I (debat)
 21.Vastgesteld besluit over het pakket eerlijke belastingen II en III (debat)
 22.Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen ***I (debat)
 23.Versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie (debat)
 24.Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: Toevoeging van Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië aan delijst van derde landen met een hoog risico (debat)
 25.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (144 kb) Presentielijst (59 kb) 
 
Notulen (76 kb) Presentielijst (11 kb) 
 
Notulen (241 kb) Presentielijst (62 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid