Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 5 lutego 2018 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.In Memoriam
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Komunikat Przewodniczącego
 6.Skład Parlamentu
 7.Weryfikacja mandatów
 8.Wniosek o skorzystanie z immunitetu
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 12.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu)
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie)
 15.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 16.Składanie dokumentów
 17.Porządek obrad
 18.Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. (debata)
 19.Manipulowanie badaniami naukowymi przez korporacje wielonarodowe w następstwie badań emisji przeprowadzonych na małpach i ludziach przez niemiecki przemysł motoryzacyjny (debata)
 20.Blokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności ***I (debata)
 21.Decyzja podjęta w sprawie pakietu dotyczącego sprawiedliwego opodatkowania (II i III) (debata)
 22.Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne ***I (debata)
 23.Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii (debata)
 24.Sprzeciw wobec aktu delegowanego: Dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do wykazu krajów trzecich wysokiego ryzyka (debata)
 25.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (142 kb)
22/05/2018 15:06
  Lista obecności (59 kb)
20/02/2019 09:00
 
Protokół (77 kb)
22/05/2018 15:06
  Lista obecności (11 kb)
20/02/2019 09:00
 
Protokół (246 kb)
22/05/2018 15:06
  Lista obecności (62 kb)
20/02/2019 09:00
Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności