Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 5. februára 2018 - Štrasburg
 1.Pokračovanie v prerušenej schôdzi
 2.Otvorenie rokovania
 3.In memoriam
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Oznámenie Predsedníctva
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Žiadosť o ochranu imunity
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 12.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)
 15.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 16.Predloženie dokumentov
 17.Program práce
 18.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 (rozprava)
 19.Manipulácia vedeckého výskumu nadnárodnými spoločnosťami v súvislosti s testovaním vplyvu emisií na opice a na ľudí zo strany nemeckého automobilového priemyslu (rozprava)
 20.Geografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla ***I (rozprava)
 21.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení pre spravodlivé zdaňovanie II a III (rozprava)
 22.Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií ***I (rozprava)
 23.Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie (rozprava)
 24.Námietka voči delegovanému aktu: Pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do zoznamu vysokorizikových tretích krajín (rozprava)
 25.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (141 kb)
22/05/2018 15:06
  Prezenčná listina (59 kb)
20/02/2019 09:00
 
Zápisnica (77 kb)
22/05/2018 15:06
  Prezenčná listina (11 kb)
20/02/2019 09:00
 
Zápisnica (242 kb)
22/05/2018 15:06
  Prezenčná listina (63 kb)
20/02/2019 09:00
Posledná úprava: 22. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia