Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 6. veebruar 2018 - Strasbourg

3. Arutelu Euroopa tuleviku üle Horvaatia peaministri Andrej Plenkovićiga (arutelu)
CRE

Arutelu Euroopa tuleviku üle Horvaatia peaministri Andrej Plenkovićiga (2018/2533(RSP))

Parlamendi president tegi arutelu tutvustamiseks lühikese sissejuhatuse ja selgitas elektroonilist eelneva registreerimiseta sõnavõttude korda.

Sõna võtsid Andrej Plenković (Horvaatia peaminister) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel, Matteo Salvini fraktsiooni ENF nimel ja Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Andrej Plenković.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Andrej Plenković.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ja Jiří Payne.

Sõna võttis Andrej Plenković.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Andrej Plenković.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Charles Goerens, Georgios Kyrtsos, Costas Mavrides, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić ja Tibor Szanyi.

Sõna võttis Andrej Plenković.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika