Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2018 m. vasario 6 d. - Strasbūras

3. Debatai su Kroatijos Ministru Pirmininku Andrejumi Plenkovićiumi dėl Europos ateities (diskusijos)
CRE

Debatai su Kroatijos Ministru Pirmininku Andrejumi Plenkovićiumi dėl Europos ateities (2018/2533(RSP))

Pirmininkas trumpai pristatė diskusijų temą ir paaiškino, kaip veikia elektroninė procedūra „prašau žodžio“.

Kalbėjo: Andrej Plenković (Kroatijos Ministras Pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu, Matteo Salvini ENF frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó.

Kalbėjo Andrej Plenković.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Andrej Plenković.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ir Jiří Payne.

Kalbėjo Andrej Plenković.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Andrej Plenković.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Charles Goerens, Georgios Kyrtsos, Costas Mavrides, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo Andrej Plenković.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika