Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 6 februari 2018 - Straatsburg

3. Debat met de premier van Kroatië, Andrej Plenković, over de toekomst van Europa (debat)
CRE

Debat met de premier van Kroatië, Andrej Plenković, over de toekomst van Europa (2018/2533(RSP))

De Voorzitter geeft een korte inleiding om het debat toe te lichten en geeft uitleg bij de elektronische "catch the eye"-procedure.

Het woord wordt gevoerd door Andrej Plenković (premier van Kroatië) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, Matteo Salvini, namens de ENF-Fractie, en Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Andrej Plenković.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Andrej Plenković.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes en Jiří Payne.

Het woord wordt gevoerd door Andrej Plenković.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Andrej Plenković.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Charles Goerens, Georgios Kyrtsos, Costas Mavrides, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Andrej Plenković.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid