Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 6. februára 2018 - Štrasburg

3. Diskusia s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovićom o budúcnosti Európy (rozprava)
CRE

Diskusia s chovátskym premiérom Andrejom Plenkovićom o budúcnosti Európy (2018/2533(RSP))

Predsedajúci predniesol úvod s cieľom predstaviť rozpravu a vysvetliť elektornický postup catch the eye.

Vystúpili: Andrej Plenković (chorvátsky ministerský predseda) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, Matteo Salvini v mene skupiny ENF a Zoltán Balczó – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Andrej Plenković.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpil Andrej Plenković.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes a Jiří Payne.

V rozprave vystúpil Andrej Plenković.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpil Andrej Plenković.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Charles Goerens, Georgios Kyrtsos, Costas Mavrides, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpil Andrej Plenković.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 22. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia