Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2221(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0011/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0011/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0020

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

5.1. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois [2017/2221(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0020)

Παρεμβάσεις

Ο David Coburn, πριν από την ψηφοφορία (η Πρόεδρος λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του).

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου