Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 6 februarie 2018 - Strasbourg

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

5. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Steeve Briois (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Steeve Briois [2017/2221(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0020)

Intervenții

David Coburn, înaintea votării (Președinta a luat act de intervenția sa).


5.2. Acord de cooperare științifică și tehnologică între UE și Brazilia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei [2017/0139(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0021)

Parlamentul a aprobat reînnoirea acordului.


5.3. Instituirea unei Comisii speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor (vot)

Propunere de decizie, depusă în conformitate cu articolul 197 din Regulamentul de procedură de Conferința președinților, privind constituirea și stabilirea responsabilităților, componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei speciale pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (2018/2534(RSO)) (B8-0077/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 2/3 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)0022)


5.4. Geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0023)

DECLARAȚIA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2018)0023)


5.5. Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0003/2017)

Dezbaterea a avut loc la 13 februarie 2017 (punctul 13 al PV din 13.2.2017).

Votul a avut loc la data de 15 februarie 2017 (punctul 7.7 al PV din 15.2.2017).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0024)

DECLARAȚIILE COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2018)0024)


5.6. Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 (vot)

Raport referitor la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 [2017/2124(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0025)


5.7. Accelerarea inovării în domeniul energiei curate (vot)

Raport privind accelerarea inovării în domeniul energiei curate [2017/2084(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0026)

Ultima actualizare: 22 mai 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate