Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2936(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000003/2018 (B8-0005/2018)

Forhandlinger :

PV 06/02/2018 - 11
CRE 06/02/2018 - 11

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 6. februar 2018 - Strasbourg

11. Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-00003/2018) af Vilija Blinkevičiūtė for FEMM til Kommissionen: Nultolerance over for kvindelige kønslemlæstelse (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018)

Vilija Blinkevičiūtė begrundede spørgsmålet.

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Anna Maria Corazza Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Hedh, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, Margot Parker, Barbara Matera, Maria Noichl, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Patrick O'Flynn, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Linnéa Engström, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Julie Girling, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Patrick O'Flynn, Jaromír Štětina, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri og Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias og Beatriz Becerra Basterrechea.

Indlæg af Věra Jourová.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—    Vilija Blinkevičiūtė for FEMM om nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse (2017/2936(RSP)) (B8-0068/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 7.2.2018.

Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik