Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2936(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000003/2018 (B8-0005/2018)

Keskustelut :

PV 06/02/2018 - 11
CRE 06/02/2018 - 11

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 6. helmikuuta 2018 - Strasbourg

11. Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-00003/2018) – Vilija Blinkevičiūtė FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018)

Vilija Blinkevičiūtė esitteli kysymyksen.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, ENF-ryhmän puolesta Mylène Troszczynski, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Anna Maria Corazza Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Hedh, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, Margot Parker, Barbara Matera, Maria Noichl, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Patrick O'Flynn, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Linnéa Engström, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Julie Girling, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Patrick O'Flynn, Jaromír Štětina, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias ja Beatriz Becerra Basterrechea.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—    Vilija Blinkevičiūtė FEMM-valiokunnan puolesta nollatoleranssista naisten sukuelinten silpomiseen (2017/2936(RSP)) (B8-0068/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.2.2018, kohta 7.7.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö