Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 6. února 2018 - Štrasburk

14. Situace v Zimbabwe (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Zimbabwe (2017/3022(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Raymond Finch za skupinu EFDD, Janice Atkinson za skupinu ENF, David McAllister, Boris Zala, Eleni Theocharous, Ignazio Corrao, Olaf Stuger, Frank Engel, Ana Gomes, John Stuart Agnew, Michael Gahler, Francisco Assis, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Joachim Zeller a Adam Szejnfeld.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, James Carver, José Inácio Faria a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 22. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí