Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 6 februari 2018 - Strasbourg

14. Situationen i Zimbabwe (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Zimbabwe (2017/3022(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Janice Atkinson för ENF-gruppen, David McAllister, Boris Zala, Eleni Theocharous, Ignazio Corrao, Olaf Stuger, Frank Engel, Ana Gomes, John Stuart Agnew, Michael Gahler, Francisco Assis, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Joachim Zeller och Adam Szejnfeld.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, James Carver, José Inácio Faria och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 22 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy