Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 6. února 2018 - Štrasburk

15. Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku – Situace v syrském Afrínu (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) – Situace v syrském Afrínu (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Nadja Hirsch za skupinu ALDE, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias a Eugen Freund.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues a Wajid Khan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward a José Inácio Faria.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.10 zápisu ze dne 8.2.2018.

Poslední aktualizace: 22. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí