Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 6. februar 2018 - Strasbourg

15. Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet - Situationen i Afrin (Syrien) (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (2018/2527(RSP)) og Situationen i Afrin (Syrien) (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Nadja Hirsch for ALDE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias og Eugen Freund.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues og Wajid Khan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward og José Inácio Faria.

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) for næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.10 i protokollen af 8.2.2018.

Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik