Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 6 februarie 2018 - Strasbourg

15. Situația actuală a drepturilor omului în Turcia - Situația din Afrin, Siria (dezbatere)
CRE

Declarațiil ale Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) și Situația din Afrin, Siria (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarațiile.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Nadja Hirsch, în numele Grupului ALDE, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias și Eugen Freund.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues și Wajid Khan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward și José Inácio Faria.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.10 al PV din 8.2.2018.

Ultima actualizare: 22 mai 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate