Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 6. februar 2018 - Strasbourg

15. Sedanje stanje na področju človekovih pravic v Turčiji - Razmere v Afrinu (Sirija) (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Sedanje stanje na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) in Razmere v Afrinu (Sirija) (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavi.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Nadja Hirsch v imenu skupine ALDE, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias in Eugen Freund.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues in Wajid Khan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward in José Inácio Faria.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.10 zapisnika z dne 8.2.2018.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov