Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 6. února 2018 - Štrasburk

16. Situace ve Venezuele (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2018/2559(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria a Carlos Zorrinho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georgi Pirinski a Jonathan Arnott.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.11 zápisu ze dne 8.2.2018.

Poslední aktualizace: 22. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí