Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 6. februar 2018 - Strasbourg

16. Situationen i Venezuela (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Venezuela (2018/2559(RSP))

Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria og Carlos Zorrinho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgi Pirinski og Jonathan Arnott.

Indlæg af Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.11 i protokollen af 8.2.2018.

Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik