Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 6 lutego 2018 r. - Strasburg

16. Sytuacja w Wenezueli (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2018/2559(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria i Carlos Zorrinho.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Georgi Pirinski i Jonathan Arnott.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.11 protokołu z dnia 8.2.2018.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności