Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 6 februari 2018 - Strasbourg

16. Situationen i Venezuela (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Venezuela (2018/2559(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria och Carlos Zorrinho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgi Pirinski och Jonathan Arnott.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.11 i protokollet av den 8.2.2018.

Senaste uppdatering: 22 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy