Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 6. února 2018 - Štrasburk

17. Situace agentury UNRWA (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace agentury UNRWA (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund a Brando Benifei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil João Pimenta Lopes.

Vystoupil Johannes Hahn.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.12 zápisu ze dne 8.2.2018.

Poslední aktualizace: 22. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí