Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 6. februar 2018 - Strasbourg

17. Situationen for UNRWA (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen for UNRWA (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund og Brando Benifei.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: João Pimenta Lopes.

Indlæg af Johannes Hahn.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.12 i protokollen af 8.2.2018.

Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik