Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 6. veebruar 2018 - Strasbourg

17. ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukord (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukord (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund ja Brando Benifei.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna João Pimenta Lopes.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.2.2018 protokollipunkt 12.12.

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika